topbanner
menu o nas menu łowiectwo menu kwatera menu kontakt
trofea
menu zwierzyna menu polowania menu trofea menu okolice menu cennik

Tereny łowieckie Nadleśnictwa Żmigród położone są w sercu Doliny Baryczy. Powierzchnia OHZ-u jest podzielona przechodzącymi z południa na północ dużymi obszarami Stawów Milickich. Taka lokalizacja powoduje dużą zmienność warunków wilgotnościowych. Z tego powodu obok nielicznych borów chrobotkowych w lasach nadleśnictwa o wiele liczniej reprezentowane są łęgi oraz grądy. Zróżnicowanie siedlisk sprzyja bogactwu fauny leśnej, w tym licznych gatunków łownych.

OHZ został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 12.10.1965 r. Podzielony jest na dwa obwody łowieckie: nr 41 o łącznej powierzchni 21 529 ha (w tym grunty leśne – 10 412 ha) oraz nr 64 o powierzchni 5755 ha (w tym grunty leśne – 790 ha). Gospodarka łowiecka w Ośrodku Hodowli Zwierzyny prowadzona jest obecnie w oparciu o „Wieloletni łowiecki plan hodowlany” na lata 2007-2017.

Na terenie obu obwodów organizowane są polowania zarówno na zwierzynę grubą, jak i ptactwo. Znaczne ilości jeleni, saren, dzików oraz danieli przyciągają myśliwych z całej Europy. W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą się polowania na ptactwo (gęsi, kaczki), silnie związane ze środowiskiem okolicznych stawów. Ponadto prowadzone są również polowania na lisy, borsuki, jenoty, bażanty i grzywacze. Wg sporządzonej inwentaryzacji szacunkowa liczebność zwierzyny wyniosła w marcu 2009 roku 240 szt. jeleni, 89 szt. danieli, 797 szt. sarny, 300 szt. dzików i 165 szt. lisów. Natomiast średnioroczne pozyskanie w sezonie łowieckim wynosi 100 szt. jeleni, 40 szt. danieli, 160 szt. saren, 330 szt. dzików oraz 180 szt. lisów. Racjonalna gospodarka łowiecka powoduje, że stan liczebny zwierzyny łownej utrzymuje się na stałym poziomie. Wśród pozyskanej w ostatnim sezonie zwierzyny znalazły się również dwa medalowe byki jelenia (złoto i brąz), jeden medalowy byk daniela (brąz) oraz trzy medalowe kozły (srebro i dwukrotnie brąz).

Prowadzeniu gospodarki łowieckiej sprzyja infrastruktura. Na terenie OHZ zlokalizowane są 162 ambony, 50 paśników i 281 lizawek. Na potrzeby łowieckie zagospodarowano również 60 ha gruntów służących jako poletka łowieckie oraz rozmieszczono ponad 3 km pasów zaporowych, mających na celu utrzymanie zwierzyny w lesie.

Teren ten dla miłośników łowów zapewnia komplet wrażeń. Poza tradycyjnym polowaniem dodatkowo można skorzystać z ogólnodostępnych łowisk komercyjnych dla wędkarzy oraz uprawiać turystykę na znajdujących się w okolicy licznych trasach rowerowych.

logoLP logoNZ
Leśniczowie ds. łowieckich:

Franciszek Matysiak
Tel. kom. +48 664 921 968

Władysław Jurczak
Tel. kom. +48 728 316 984
trawka
Webdesign ©2010 by wnetserwis & mapamedia