topbanner
menu o nas menu łowiectwo menu kwatera menu kontakt
okolice

Nadleśnictwo Żmigród wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i położone jest w północnej części Dolnego Śląska. Powierzchnia ogólna według stanu na dzień 1.01.2009r. wynosi 16032 ha i składa się z dwóch obrębów: Sułów o powierzchni 8018 ha i Żmigród o powierzchni 8014 ha, podzielonych na 11 leśnictw: Olsza, Łąki, Koniowo, Gruszeczka i Ujeździec w obrębie Sułów oraz Wilkowo, Niezgoda, Przywsie, Radziądz, Borek i Chodlewo w obrębie Żmigród. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Żmigród i zlokalizowana jest kilkaset metrów od drogi krajowej S-5 relacji Wrocław – Poznań.

Wśród gatunków lasotwórczych absolutną dominacją wyróżnia się sosna występująca na 9536,37 ha, co stanowi 82,86% powierzchni leśnej zalesionej. Dwa dalsze gatunki: dąb i olsza zajmują po niespełna 10% powierzchni (dąb 2067,80 ha, czyli 7,12% oraz olsza 1823,79 ha czyli 6,28% powierzchni). Ogółem gatunki iglaste: sosna, modrzew, świerk i jedlica zielona (daglezja) zajmują łącznie 83,44% powierzchni co oznacza, że na gatunki liściaste przypada 16,56% powierzchni leśnej zalesionej nadleśnictwa. Na terenie nadleśnictwa istnieją trzy rezerwaty przyrody: rezerwaty leśne: „Olszyny Niezgodzkie” oraz „Radziądz” i rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie”. Lasy Nadleśnictwa położone na terenie rezerwatu „Stawy Milickie”, stanowią otulinę rezerwatu ornitologicznego. Łączna powierzchnia rezerwatów wynosi 332 ha, tj. 2,13% tej powierzchni w nadleśnictwie.

Lasy ochronne, wśród których dominują lasy wodochronne, obejmują powierzchnię 7356 ha, zaś lasy gospodarcze – 7088 ha. Zdecydowana większość lasów nadleśnictwa znajduje się w zasięgu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.

Osobnym systemem obszarów chronionych (tzw. ostoi), jest europejska sieć ekologiczna Natura 2000. Na terenie nadleśnictwa w trakcie wdrażania jest ostoja ptasia OSO „Dolina Baryczy” oraz ostoja siedliskowa SOO „Ostoja nad Baryczą”.

logoLP logoNZ
trawka
Webdesign ©2010 by wnetserwis & mapamedia